TOPOREK KAMIENNY

 TOPOREK KAMIENNY /jeden z kilku eksponatów kamiennych/.Kultura ceramiki sznurowej, pochodzący z około 4000 -2000 roku p.n.e., neolit. Znaleziony w Wojakowej, przysiółek Sikornik podczas prac ziemnych. Obiekt zinwentaryzowany: Wojewódzki Konserwator Zabytków – oznaczenie AZP 108-62/2 /st.1 w m. Wojakowa/