Akcja Katolicka

 

Prezesem Akcji Katolickiej w Wojakowej  jest obcnie pani Danuta Sławek. Funkcję opiekuna kościelnego pełni ks. Józef Nowak. - proboszcz parafii. Diecezjalnym opiekunem Akcji Katolickiej jest ks. dr Jan Bartoszek, a asystentem dekanalnym jest ks. Marek Truś proboszcz parafii Rożnów.

Do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej należy obecnie  21 osób.

Prezes - Danuta Sławek

Wiceprezes - Anna Hajduk

Skarbnik - Elżbieta Klimek

Kronika - Krystyna Repetowska

Funkcję opiekuna kościelnego pełni ks. Józef Nowak. - proboszcz parafii. Diecezjalnym opiekunem Akcji Katolickiej jest ks. dr Jan Bartoszek, a asystentem dekanalnym jest ks. Marek Truś proboszcz parafii Rożnów.

Aktualności

Diecezjalne obchody patrona Akcji Katolickiej

 

 

 

Spotkania oddziału parafialnego A.K  odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Akcję Katolicką tworzą świeccy katolicy, swiadomi swego miejsca i swojej roli w Kosciele. Stowarzyszenie nie jest zamknietą grupą. Zapraszamy wszystkich, także młodych parafian , którzy chcą pogłebiać swe życie religijne  i coś dobrego dla Boga i ludzi robić.

Akcja Katolicka ( Catholic Action ) - ruch katolików zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi .Apostolstwo świeckich zawsze towarzyszyło misji Kościoła katolickiego, chociaż nie miało ściśle sprecyzowanych zadań i struktur organizacyjnych. Akcja Katolicka jako nazwa pojawiła się w 1903 roku. Papież Pius X w swym "Motu proprio" z grudnia 1903 r. rozwijający się ruch apostolstwa świeckich określił jako chrześcijańską - Akcję Katolicką. Pius X wezwał świeckich do brania czynnego udziału w różnych działaniach na rzecz dobra Kościoła, społeczeństwa i jednostki. W Polsce w okresie miedzy wojennym (1918-1939) powstało mnóstwo kół Akcji Katolickiej. Dość wspomnieć, że liczba członków Akcji Katolickiej w roku 1939 wynosiła prawie 750 tyś. Również w parafii Wojakowa działało prężnie koło Akcji Katolickiej. W okresie powojennym działalność Akcji Katolickiej była zakazana. Na reaktywowanie działalności Akcji Katolickiej w III Rzeczpospolitej istotne były słowa Ojca Świętego Jana Pawła II który mówił " Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka ...."Akcja katolicka parafii p.w. Najświętszej Maryji Panny Wniebowziętej w Wojakowej wznowiła działalność pod koniec lat dziewięćdziesiątych, jednak oficjalnie nastąpiło to Dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 1 stycznia 2002 r.

 

 

 

Celem Akcji Katolickiej jest  pogłębienie życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego.

 

Najważniejsze wydarzenia w których biorą udział członkowie Akcji Katolickiej w Wojakowej:

 

  • Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej, Rady Parafialnej i Caritasu.
  • Wielki Piątek - Droga Krzyżowa przygotowana i przeprowadzona przez  członków Akcji Katolickiej.
  • Boże  Ciało - przygotowanie ołtarza.
  • Organizacja pielgrzymek do różnych miejsc świętych.
  • Udział w rekolekcjach i spotkaniach.
  • Działalność charytatywna.
  • Aktywny udział w różnych  uroczystościach parafialnych.