Caritas

Kościół działalnością charytatywną zajmował się od samych jego początków. Próby ujednolicania oraz ścisłego scentralizowania tej działalności podjęto w XIX oraz XX w. Działalność dobroczynna Caritas w samej Polsce została powołana najpierw jako Instytut Caritas w 1929 r. Instytut Caritas scalał całą działalność Caritas związanych z poszczególnymi diecezjami, które powstawały w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Działalność Caritasu diecezjalnego w swój zakres objął podmioty pracujące jako bezinteresowne czyli zakony, wszelkie stowarzyszenia oraz bractwa. Działalność ofiarna Kościoła nie przerwanie kontynuowano podczas wojny niemieckiej. Jej szczególny rozkwit przypadł na lata tuż po wojnie. W 1950 r. przerwano tą działalność wydając dekrety ówczesnych władz komunistycznych, które doprowadziły do zlikwidowania Caritas. Pomimo  likwidacji Caritas pomoc ludziom potrzebującym była prowadzona i koordynowana przez kościół  i księży pracujących w parafiach. W parafii Wojakowa   po roku 1950  obowiązki pomocy ludziom biednym, pokrzywdzonym przez los spoczywał na  księżach  i  tzw. opiekunkach rejonowych.. Na podkreślenie zasługuje tu działalność  Figiel Heleny z Dobrociesza. Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.


Oddział parafialny Caritas w Wojakowej  w różny sposób organizuje pomoc najbardziej potrzebującym, a w Niedziele Miłosierdzia Bożego która jest równocześnie patronalnym Świętem Caritas wolontariusze  parafialnego oddziału   dziękują Bogu i Matce Bożej za dar Bożego Miłosierdzia, za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz ludzi dobrej woli współpracujących i wspierających akcje charytatywne. To także dzień szczególnej modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych.