DREWNIANE BRONY

DREWNIANE BRONY - kratownica z listew drewnianych z nabijanymi stalowymi zębami. Narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania). Stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli, lub po zasiewie, w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby. Napędzane (ciągnięte) przy pomocy krowy, woła lub konia. Dar mieszkańca parafii Wojakowa.