W mocy Ducha Świętego

Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania przeżywała wraz z ks. Łukaszem czas weekendowych rekolekcji, które odbyły się dniach 24-26 marca w Centrum Pielgrzymowania im. św. Jana Pawła II "Opoka" w Starym Sączu. Modlitewnym rozważaniom i konferencjom przewodniczył m. in. ks. Krzysztof Czyżowski, rekolekcjonista "Opoki" oraz animatorzy z Parafialnej Szkoły Animatora ze Starego Sącza.  

Kandydaci przed bierzmowaniem ożywiali swoją wiarę i przynależność do Kościoła oraz rozpoznawali swoje miejsce w dzisiejszym świecie. W klimacie modlitwy, uwielbienia i radości nawzajem się ubogacali pogłębiając znajomości oraz rozwijając przyjaźń z Jezusem. Kandydaci podczas specjalnych nabożeństw otrzymali na czas bierzmowania krzyże, modlitewniki oraz złożyli przyrzeczenia abstynenckie.  Ufamy, iż podjęte rekolekcje przyczynią się do kształtowania w kandydatach dojrzałych postaw w codziennym życiu.

Dziękujemy w tym miejscu rodzicom za pomoc w organizację i przeprowadzenie rekolekcji.
Wyrazy wdzięczności składamy opiekunom: p. Jolancie Cebuli oraz p. Tomaszowi
Pajorowi za zaangażowanie i troskę o młodzież, która z kolei wykazała się
zdyscyplinowaniem, taktem i pogodą ducha.

Niech Bóg będzie uwielbiony za wspaniały czas rekolekcji! Było pięknie!