15 października XXIII Dzień Papieski

 W tym roku Dzień Papieski obchodzony będzie pod hasłem "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia". Słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II - Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia. W tym dniu  Polacy gromadzą się  na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka. W tym dniu w naszej parafii odbędzie się również  zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.