Uroczystość Wszystkich Świętych

"Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją" Łuk. 20:38.

W środę będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 7.00, 9.00  i  11.00.  Natomiast Msza święta na cmentarzu po południu na prośbę wielu Parafian będzie o godz. 14.00, a po niej procesja. W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu przedstawiciele Rady Parafialnej będą zbierać ofiary do puszek na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W czwartek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli tzw. Dzień Zaduszny. Ponieważ jest to normalny dzień pracy, dlatego Msze św. będą o godz. 6.30; 14.00 i 17.30. Po Mszy św. o godz. 14.00 będzie procesja na Stary Cmentarz, a przed wieczorną Mszą św. Różaniec za zmarłych.